Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Portal TopZaposlitve.com predstavlja le najboljše zaposlitve in predstavimo le najboljše delodajalce. Lastnik in upravljalec portala TopZaposlitve.com je podjetje Trženje Aleksandra Bajc Zezula s.p., Željne 32, 1330 Kočevje.

SPLOŠNA DOLOČILA:

Spletni naslov www.topzaposlitve.com se v nadaljevanju lahko poimenuje izvajalec, portal ali podjetje.

Izvajalec se nanaša na podjetje Trženje Aleksandra Bajc Zezula s.p.

Beseda uporabnik pa se nanaša tako na registrirane, kakor tudi na neregistrirane uporabnike portala.

Beseda naročnik se nanaša na podjetje, organizacijo, lahko pa tudi na drugo pravno ali fizično osebo, ki ponuja zaposlitev in je naročnik storitev podjetja Trženje Aleksandra Bajc Zezula s.p.

Beseda storitve pa se nanaša na vse storitve, ki jih nudi portal TopZaposlitve.com. Sem sodijo:

 • objava zaposlitvenih oglasov na portalu
 • pregled iskalcev zaposlitev
 • arhiviranje in selekcija prijav na zaposlitvene oglase
 • oglaševanje na spletnem portalu TopZaposlitve.com
 • telefonsko trženje storitev

Pogoji poslovanja določajo značilnosti uporabe portala TopZaposlitve.com in definirajo pogoje, ter značilnosti naročniško – pogodbenega razmerja med izvajalcem in naročnikom.

Portal TopZaposlitve objavlja oglase v skladu s cenikom in naročilom.

Portal ne opravlja dejavnosti selekcije kadra, izvaja le oglaševanje prostih delovnih mest v vseh zakonsko dovoljenih oblikah.

Za vse uporabnike – iskalce zaposlitve je objava vsebine na portalu brezplačna, medtem ko se objave oglasov in vse ostale storitve za delodajalce – naročnike, obračunavajo po veljavnem ceniku portala TopZaposlitve.com.

Ti pogoji poslovanja veljajo do preklica, oziroma dokler se ne izdajo novi pogoji poslovanja, ki pa pričnejo veljati takoj, ko so objavljeni na portalu TopZaposlitve.com in nemudoma zamenjajo stare splošne pogoje.

UPORABA IN VSEBINA PORTALA TOPZAPOSLITVE.COM:

Imetnik spletne domene TopZaposlitve.com je podejetje Trženje Aleksandra Bajc Zezula s.p.

Naročnik ali Uporabnik ne sme uporabljati imena TopZaposlitve.com v katerikoli obliki in za katerikoli namen, razen če je v skladu z veljavno zakonodajo ali samimi pogoji uporabe.

Sama vsebina portala TopZaposlitve.com, kakor tudi vsi teksti, slike logotipov, vsebine, programska oprema, ter izvorna koda, so v lasti naročnika podjetja in so avtorsko – pravno zaščiteni kot podatkovna zbirka.

Vsebino portala je dovoljeno uporabljati izključno samo za zasebne namene, če drugačen način uporabe ni posebaj dovoljen ali je celo prepovedan s temi pravili poslovanja, kakor tudi z veljavno zakonodajo.

Prepovedana je vsakršna nadgradnja portala, prodaja, izvajanje dejavnosti ali posnemanje, ki bi škodovale ugledu, delovanju in uporabi portala ali celo samemu izvajalcu.

Prepovedano je tudi kopiranje in kraja baze s podatki delno, kakor tudi v celoti, vsakršna uporaba avtomatskih poizvedb, ki pridobivajo podatke iz portala avtomatsko ali na kakršenkoli drug način posegajo in komunicirajo s portalom, razen za spletne iskalnike, ki iščejo in objavljajo povezave do vseh spletnih strani in niso omejeni samo na vsebino, panogo, če to ni dogovorjeno izključno z izvajalcem.

Za vsakršno komercialno rabo je potreben dogovor z izvajalcem.

Izvajalec dovoli ogled in uporabo vseh vsebin na portalu tako naročnikom, kakor tudi uporabnikom, kjer le – ti ne semjo kršiti avtorskih pravic vsebine.

Na portalu ni dovoljeno delno ali v celoti kopiranje, razmnoževanje, ponovna objava, spreminjanje, nalaganje, tiskanje ali razširjanje vsebin, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja, avtorja ali pooblaščene osebe podejtja, razen za uporabo, ki je izključno dovoljena posameznim storitvam portala.

Izvajalec in avtor vsebin se bosta trudila za točnost, pravilnost in ažurnost vsebin portala, vendar nista odgovorna za njihovo pravilnost, točnost in ažurnost, kakor tudi ne odgovarjata za škodljive posledice uporabe vsebin portala.

DOSTOP PORTALA TOPZAPOSLITVE.COM:

Izvajalec si prizadeva, da bodo vse storitve in vsebine portala dostopne za uporabo vse dni v letu, 24 ur na dan, razen kadar gre za krajše ustavitve zaradi tehničnih razlogov.

Izvajalec si tudi pridržuje pravico, da lahko kadarkoli iz kateregakoli razloga in za kakršnokoli obdobje, brez predhodnega obvestila, prekine delovanje portala, če meni, da je to potrebno.

V primeru, da gre za daljšo ustavitev, zaradi večjih vzdrževalnih del, ki se zavlečejo več kot 1 dan, se izvajalec zavezuje, da bo o vseh motnjah naročnike obvestil preko portala, v kolikor bo to mogoče.

Izvajalec poziva tako naročnike, kakor tudi uporabnike, da podatke skrbno shranijo, da ne bi prihajalo do izgube le – teh.

OBVEZNOSTI ZA UPORABNIKE PORTALA:

Uporabnik lahko vsebino portala pregleduje brezplačno brez registracije in brezplačno, medtem ko se mora za objavo vsebin na portalu in uporabo samega portala predhodno registirati.

Uporabniki portala se zavezujejo, da so vsi podatki, ki so jih vpisali na portalu, kot so kontaktni podatki, podatki o izobrazbi, delovnih izkušnjah točni, ter sami odgovarjajo za njihovo verodostojnost.

Uporabnik ne sme objaviti kontaktnih podatkov tretje osebe, brez njenega dovoljenja. Navajanje izmišljenih podatkov tretje osebe je prepovedano.

Uporabnik portala se zaveže, da možnost prijave na zaposlitvene oglase ne bo zlorabil v komercialne namene ali pošiljal drugih obvestil, ki niso povezani z objavljenim razpisom za delovno mesto. V kolikor izvajalec ugotovi ali prejme pritožbo s strani naročnikov, da uporabnik uporablja portal za pošiljanje nerevalantnih sporočil, bo uporabnik sprva opozorjen, če kljub opozorilu nadaljuje s kršenjem, mu bo izvajalec blokiral dostop do portala.

Izvajalec ne odgovarja za netočne podatke uporabnikov.

Uporabnik je lahko za vsako kršitev teh pogojev uporabe tudi kazensko in odškodninsko odgovoren.

OBVEZNOSTI ZA NAROČNIKA PORTALA:

Razmerje za uporabo vseh storitev portala, tudi plačljivih, se vzpostavi z vstopom naročnika v sistem (naročnik se elektronsko prijavi na portal in prejme e-obvestilo o vključitvi v sistem).

Zaposlitveni oglasi in ostale vsebine, ki jih objavi naročnik na portalu, ne smejo kršiti veljavnega Zakona o oglaševanju.

Vsebina oglasa mora biti napisana v slovenskem jeziku, mora biti pravilna in resnična, ne sme biti nezakonita, zavajajoča ali kakorkoli škodljiva, sporna ali žaljiva.

Vsebina ne sme predstavljati nespoštljivega obnašanja ostalim uporabnikom portala, prepovedano je tudi vsakršnokoli oglaševanje dela na črno.

Oblikovanje predstavitve podjetja – naročnika kot so logotipi, oglasi, lahko opravijo naročniki preko portala samostojno.

Naročnik se obvezuje poravnati račun v roku, ki je določen na računu.

Naročnik je dolžan hraniti vsa gesla, ki jih je prejel za uporabo portala in jih nikdar ne sme posredovati nepooblaščeni osebi.

Naročnik se zavezuje, da ne bo posredoval nepooblaščenim osebam s strani portala TopZaposlitve.com, kakršnihkoli vsebin portala ali podatkov uporabnikom.

CENIK STORITEV PORTALA:

Vse cene storitev so objavljene v veljavnem ceniku na portalu.

Izvajalec naročniku izstavi račun za določeno število objav zaposlitvenih oglasov ali za paket storitev, kot je bilo doogovorjeno z naročnikom.

Izvajalec izstavi račun naročniku predhodno in si pridržuje pravico, da mu blokira njegovo geslo in tudi izbriše v celoti vse vsebine naročnika, če naročnik ne poravna računa v navedenem roku ali krši splošne pogoje uporabe portala.

ODGOVORNOST IZVAJALCA:

Podjetje Trženje Aleksandra Bajc Zezula s.p. ni odgovorno za:

 • morebitne okvare in izgube podatkov, ki so posledica napačne uporabe, neustrezne strojne opreme oz neznanja naročnika
 • morebitne poškodbe računalniške ali programske opreme, s katero naročniki dostopajo do portala
 • nedelujoč portal, raznih motenj ali celo nedelovanja internetnega omrežja med izvajalcem in naročnikom ali celo zaradi višje sile
 • za vsakršne vsebine, ki jih vnesejo naročniki portala samostojno in so potem vidne na portalu.
 • portal tudi ni odgovoren za resničnost vsebine, ki jih objavijo na portalu naročniki samostojno
 • napačne podatke, ki jih objavijo naročniki na portal (napačen telefon, email, druga vsebina oglasa)
 • zagotavljanje odzivnosti uporabnikov na objave zaposlitvenih oglasov
 • ažurnost, točnost in popolnost objavljenih vsebin

Izvajalec si ravno tako pridržuje pravico, da izbriše katerekoli vsebine, če vsebina delno ali v celoti ne ustreza tem pogojem uporabe ali predstavlja kršitev veljavne zakonodaje

Ravno tako lahko izvajalec iz istega razloga izbriše posameznega naročnika ali mu celo onemogoči nadaljno uporabo portala.

Izvajalec lahko kadarkoli, če naročnik ni poravnal v celoti svojih obveznosti v zvezi s to ali katero drugo objavo na portalu, izbiše vse vsebine objave naročnika.

PIŠKOTKI (COOKIES)

Na spletnem mestu TopZaposlitve.com uporabljamo različne vrste piškotkov, ki si jih lahko uporabnik ogleda ob prvem obisku portala, kot obvestilo. Če pa jih je že sprejel, pa ima uporabnik vedno na voljo zavihek z več informacijami, na spodnjem delu brskalnika.

KONČNA DOLOČILA

Portal si pridržuje pravico spremembe pogojev uporabe, kadar bi bilo to potrebno ali v korist portala ali uporabnikov. Spremenjeni pogoji uporabe veljajo od objave na spletni strani in se uporabljajo za posameznega uporabnika ali naročnika od njegovega sprejema teh novih pogojev. Velja, da je uporabnik nove pogoje uporabe sprejel ob prvi uporabi portala TopZaposlitve.com, po spremenjenih pogojih.

V primeru spora v zvezi z uporabo portala TopZaposlitve.com, ki ga ne bi bilo mogoče rešiti sporazumno, je za sodno reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo na emailu: admin@topzaposlitve.com.

Vse pravice pridržane, Trženje Aleksandra Bajc Zezula s.p., Željne 32, 1330 Kočevje, DŠ: 93079605, Matična številka: 8405751000 admin@topzaposlitve.com, TRR: SI56 0232 0162 1329 106, odprt pri NLB d.d.
Color SWITCHER